Aktuality

Komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe
"Umenie terapie"/800 h./

Termín: : 13.-15.10. 2024 (Prijímame už prihlášky do nového behu výcviku.)

Prijímacie vstupné pohovory s uchádzačmi sa konajú priebežne on line cez Skype alebo Zoom vo vopred dohodnutom termíne.

Vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, liečebných pedagógov, zdravotných pracovníkov (Mgr.). Výcvik je súčasťou psychoterapeutického vzdelávania Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii SIVP, ktoré je akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR.


Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii /200 h./

Termín: jar - jeseň 2025

Práca s párom, rodinou či iným systémom kladie zvláštne nároky na pracovníka oproti práci s jedincom a vyžaduje iné spôsoby porozumenia komplexite fungovania systémov a iné spôsoby zaobchádzania s nimi. Kurz sa snaží byt príspevkom k vypleniu medzery na odbornom poli vzdelávania v tejto oblasti.


Kurz "Systemický rozhovor" (ONLINE) /12 h./

Termin: 1.-2.6. 2024

Kurz má pomôct získat základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúcastnené strany viedol k čo najväcšiemu úžitku pre klienta.


Výcvik v naratívnej terapii /120 h./

Termín: jar 2025

120-hodinový intenzívny výcvik ponúka účastníkom jednak osvojenie naratívneho spôsobu práce s ich klientami, a jednak súčasne sformovanie si vlastného príbehu pomáhania.


Tréning Základy koučovania /60 h./ Novinka !!!

Termín: neurčený

Cieĺom tréningu je nahliadnuť do veĺmi komplexného a v súčasnosti najmodernejšieho prístupu k vedeniu ĺudí - systemického koučovania, ktoré stavia na dôslednom rozlišovaní kompetencií , rozvíjaní efektívnej komunikácie a vedenia konštruktívneho spôsobu rozhovoru, stavia na zameraní sa na riešenie problémov, nie na problémy.


Systemický manažment a koucovanie /100 h./

Termín: neurčený

100-hodinový intenzívny tréning pre manažérov, trénerov, lektorov, koučov a poradcov s využitím systemického prístupu. Na požiadanie uskutocníme in-house formou pre firmy a organizácie.


Prihláška