Základy koučovania

Tréning je určený

Pre vedúcich, riadiacich pracovníkov, manažérov, poradcov, ako aj pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základom koučovania.

Obsah tréningu
  • Preberanie zodpovednosti a delegovanie – za čo všetko preberať zodpovednosť?
  • Zameranie na problém a zameranie na riešenie – kto má v rukách problém a kto riešenia?
  • Pracovný nástroj – rozhovor. Čo všetko je v hre?
  • Rozvíjanie a blokovanie efektívnej komunikácie
  • Ako viesť konštruktívny rozhovor – cesty k riešeniam
Cieľ tréningu

Cieľom tréningu je nahliadnuť do veľmi komplexného a v súčastnosti najmodernejšieho prístupu k vedeniu ľudí - systemického koučovania, ktoré stavia na dôslednom rozlišovaní kompetencií , rozvíjaní efektívnej komunikácie a vedenia konštruktívneho spôsobu rozhovoru, stavia na zameraní sa na riešenie problémov, nie na problémy.

Trénerka a lektorka: PhDr. Eva Linhová
Psychologička, psychoterapeutka, supervízorka, lektorka, kouč. Odborná prax nad 25 rokov . Poradenstvo, psychoterapia, individuálne koučovanie pre firemných manažérov, lektorovanie výcvikov a kurzov, supervízia tímovej spolupráce. Zakladajúca členka a riaditeľka ISZ KE, zakladajúca členka Slovenskej asociácie koučov.

Štruktúra jedného stretnutia:

Kurz pozostáva z troch 20-hodinových výcvikových stretnutí

piatok : 9,30 - 18,45
sobota: 9,00 - 18,30

Termíny stretnutí:

1.stretnutie:
2.stretnutie:
3.stretnutie:

Platobné podmienky :

Cena tréningu: 597 EUR

Prihlášky zasielajte e-mailom alebo na adresu:

PhDr. E. Linhová, ISZ Košice, Húskova 47, 040 23 Košice
isz@isz.sk, č.t.:0904 596 777, 0918 606 696.

Za záväzné prihlásenie sa považuje zaslanie prihlášky a vyplatenie najmenej dvoch stretnutí, tj. 398 EUR na číslo účtu ISZ KE(IBAN): SK35 1100 0000 0026 2172 1985. Ako variabilný symbol použite nejaké vami zvolené min. 6-miestne číslo (niečo ako váš PIN či heslo, nepoužívajte svoje rod.číslo, dátum narodenia a pod.), prípadne číslo faktúry (vyžiadajte vopred s udaním Vašich základných fakturačných údajov – názov firmy,adresa firmy, DIČ, IČO). Ako účel platby uveďte svoje meno a názov kurzu.

O zaradeni do kurzu rozhoduje poradie prihlášok a platieb !!!

Prihláška