NOVINKA !!!

Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii

 

ISZ KE spolu s ISZ-MC Praha otvárajú kurz pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou klientelou poradní, zariadení psychosociálnych služieb i klinických pracovísk.

*Je určený tým pracovníkom, ktorí musia zohľadňovať pri práci s jedincom jeho ďalšie systémové prepojenia (napr.keď je problém viazaný na systém školy, liečebného či ústavného zariadenia apod.).

*Je vhodný pre tých, ktorí pracujú s problémovými ďeťmi, kde nevyhnutnou súčasťou poradenského a terapeutického procesu je spolupráca rodičov, prípadne učiteľov, vychovávateľov a i.

*Je neoceniteľný pre párových a manželských poradcov a terapeutov, ktorí pri práci s párom musia zohľadňovať rôzne, často napohľad protichodné, potreby zúčastnených strán a napriek tomu neustále nachádzať cesty vedenia zmyluplného a konštruktívneho dialógu.

Lektorský tím:

PhDr. Eva Linhová

Štruktúra jedného stretnutia:

Kurz pozostáva z desiatich 20-hodinových výcvikových stretnutí v priebehu cca 1 a pol roka:

Sobota: 10,00 - 18,30
Nedeľa: 9,00 - 17,30 (od 2.stretnutia 8,00 – 16,30)

Platobné podmienky :

145 EUR za jedno 20 hod stretnutie (7,25 Eur/hod)
Cena celého výcviku je 1450 Eur.
Predbežnú prihlášku stačí vyplniť a poslať nám mailom, my Vám mailom zašleme Zmluvu s účastníkom výcviku, kde sú špecifikované podmienky absolvovania výcviku.

Prihlášky zasielajte e-mailom na adresu: isz@isz.sk

Info: 0904 596 777, 0918 606 696.

Za záväzné prihlásenie sa považuje zaslanie zmluvy a vyplatenie najmenej dvoch splátok na číslo účtu ISZ KE (info k zasielaniu zmluvy dostanete mailom spolu so zmluvou).

O zaradeni do kurzu rozhoduje poradie prihlášok a platieb !!!

Prihláška